STUDIEBEGELEIDING CHEMIE, BIOCHEMIE EN ORGANISCHE SCHEIKUNDE VOOR STUDENTEN ALLE RICHTINGEN EN NIVEAU'S. INTERESSANTE PRIJS! ER IS GEEN INSCHRIJVINGSGELD!

Ben je een nieuwe student voor 2017/2018, of waren je resultaten van het academiejaar 2016/2017 onvoldoende, of ben je nog niet geslaagd voor het ingangsexamen arts/tandarts, maar ben je sterk gemotiveerd en wens je geen risico's te nemen in 2017/2018, dan ben je welkom voor een regelmatige of punctuele begeleiding voor je chemische vakken. Daar ik alleen en persoonlijk alle lessen geef is het aantal plaatsen niet onbeperkt en is het beter tijdig te boeken. Dit kan vanaf 15 september 2017. De lessen worden gegeven tussen 8u00 uur en 22u00 in de week en ook op zondagmorgen tussen 8u00-12u00. De eerste kandidaten hebben voorrang bij de keuze van afspraakdata's en uren.
Referenties op aanvraag: van studenten, schooldirecteurs en universitaire studiebegeleiding.

In een aantal individuele lessen (te bepalen in samenspraak met de student) worden alle theoretische aspecten, aangevuld door passende oefeningen, grondig besproken en de verworven kennis grondig geëvalueerd en bijgestuurd. De nadruk ligt op het ontwikkelen van een efficiënte wetenschappelijke studiemethode. Het is zeer belangrijk dat de problemen tijdig worden herkend, er tijdig iets aan wordt gedaan en niet te wachten tot wanneer het examen is. Thesiswerk moet het bewijs zijn van zelfstandig, origineel wetenschappelijk onderzoek. De student kan bij mij terecht voor begeleiding.

Voor universiteits- en hogeschoolstudenten

Het project richt zich tot studenten van bachelor en masters richtingen (bv Diergeneeskunde, Farmacie, Biom. Wet., Bio-ir, Burg. Ir, Dieetkunde, Osteopathie, Kiné, Lich. Opv. , e.a.) van Belgische en Buitenlandse Hogescholen en Faculteiten die coaching zoeken voor algemene, organische, Biochemie en Analytische Chemie. Goede resultaten werden reeds bekomen voor studenten van de RUG, UA, KUL, VUB en de Hogescholen van Gent, Leuven, Brussel en Antwerpen.

Veel cursussen werden reeds meermaals in bijles gegeven. Naast de gewone getypte cursussen worden ook cursussen behandeld die voornamelijk gesteund zijn op handboeken van buitenlandse auteurs, bv. P. Bruice, J. Mc Murry (Organ. Chemie), P. Atkins, S. Zumdahl (Algemene chemie), D. Voet, L. Stryer, C. Mathews (Biochemie) en D. Skoog and D. West, D. Harris (Anal. Chemie) e.a. Deze standaardwerken met aangepaste uitgewerkte oefeningen zijn aanwezig, samen met recente voorbeeldexamens van de verschillende vakken en molecuulmodellen.

Studenten die om een of andere reden nog niet geslaagd zijn voor een van de chemievakken en dit hebben meegenomen naar het volgend academiejaar (wegens ziekte, inadequate humanioravoorbereiding ...) krijgen opnieuw een reële slaagkans. Indien nodig wordt ook de basiskennis bijgewerkt. Om de kennis opgedaan in de bijles te evalueren zijn op vraag van de student passende testen ter beschikking. Deze testen die na akkoord met de student na minimum 2 lessen worden gegeven en die gevolgd worden door een diepgaande discussie zijn zeer belangrijk om het inzicht van de student in de materie aan te scherpen.

Voor humaniorastudenten en middenjurystudenten

Alle humaniorastudenten, ook zij die zich voorbereiden voor de middenjury of zij die terugkeren naar het onderwijs na een lange afwezigheid, zijn welkom. Ook wanneer de basis onvoldoende is bij het veranderen naar een meer wetenschappelijke richting.

Voor studenten die deelnemen aan het ingangsexamen Arts-Tandarts

Het examen gaat door in Juli/Augustus 2018. Recente referenties van 2017 van studenten zijn ter beschikking op eenvoudige aanvraag. De resultaten wijzen uit dat iemand die er op tijd aan begint en een gans jaar aan de voorbereiding werkt de meeste kansen heeft. Een zelfgeschreven cursus is ter beschikking. Na deze cursus, die vooral aanstuurt op meer inzicht, moet de student in staat zijn de meest diverse oefeningen correct en snel op te lossen.

Opmerking: coaching door een collega voor fysica, wiskunde, statistiek en andere technische vakken voor alle richtingen en niveau’s kan worden georganiseerd.

Een kort CV wordt gegeven op blz. 2 van deze website.

VOOR ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WERKING, DE PRIJS, DE BESCHIKBAARHEID, DE PLAATS VAN DE LESSEN EN VOOR SUCCESVOLLE REFERENTIES, CONTACTEER MIJ VRIJBLIJVEND. NA ONTVANGST VAN HET CONTACTFORMULIER DAT VOLLEDIG DIENT INGEVULD TE WORDEN, ZAL CONTACT MET U WORDEN OPGENOMEN. GELIEVE BEREIKBAAR TE BLIJVEN.

Chris Van den Berghe, Prof. dr.
GSM: 0485 988 336 (7/7)
E-mail: chrisvdberghe@scarlet.be
Ondernemingsnummer: 0867159016

CONTACTFORMULIER

(alle vakjes correct invullen aub)

Reden:
Naam:
Universiteit/Hogeschool/Instituut:
(invullen aub)
Studierichting en studiejaar:
Cursus:
Academiejaar:
E-mail:
Telefoon:
GSM:
Ik ben bereikbaar (datum, uur, ...):
Gewenste startdatum en/of periode:
Ik heb u gevonden via:
(internet, advertentie, instelling en/of personen)
Bericht: