STUDIEBEGELEIDING CHEMIE, BIOCHEMIE EN ORGANISCHE SCHEIKUNDE VOOR STUDENTEN ALLE RICHTINGEN EN NIVEAU'S. INTERESSANTE PRIJS! ER IS GEEN INSCHRIJVINGSGELD.

Ben je een nieuwe student voor 2016/2017, of waren je resultaten van het academiejaar 2015/2016 onvoldoende, of ben je nog niet geslaagd voor het ingangsexamen arts/tandarts, maar ben je sterk gemotiveerd en wens je geen risico's te nemen in 2016/2017, dan ben je welkom voor een regelmatige of punctuele begeleiding voor je chemische vakken. Daar ik alleen en persoonlijk alle lessen geef is het aantal plaatsen niet onbeperkt en is het beter tijdig te boeken. Dit kan vanaf 1 oktober 2016. De lessen worden gegeven tussen 8u00 uur en 22u00 in de week en ook op zondagmorgen tussen 8u00-12u00. De eerste kandidaten hebben voorrang bij de keuze van afspraakdata's en uren.
Referenties op aanvraag: van studenten, schooldirecteurs en universitaire studiebegeleiding.

In een aantal individuele lessen (te bepalen in samenspraak met de student) worden alle theoretische aspecten, aangevuld door passende oefeningen, grondig besproken en de verworven kennis grondig geëvalueerd en bijgestuurd. De nadruk ligt op het ontwikkelen van een efficiënte wetenschappelijke studiemethode. Het is zeer belangrijk dat de problemen tijdig worden herkend, er tijdig iets aan wordt gedaan en niet te wachten tot wanneer het examen is.

Voor universiteits- en hogeschoolstudenten

Het project richt zich tot studenten van bachelor en masters richtingen (bv Diergeneeskunde, Farmacie, Biom. Wet., Bio-ir, Burg. Ir, Dieetkunde, Osteopathie, Kiné, Lich. Opv. , e.a.) van Belgische en Buitenlandse Hogescholen en Faculteiten die coaching zoeken voor algemene, organische, Biochemie en Analytische Chemie. Goede resultaten werden reeds bekomen voor studenten van de RUG, UA, KUL, VUB en de Hogescholen van Gent, Leuven, Brussel en Antwerpen.

Veel cursussen werden reeds meermaals gegeven. Naast de gewone getypte cursussen worden ook cursussen behandeld die voornamelijk gesteund zijn op handboeken van buitenlandse auteurs, bv. P. Bruice, J. Mc Murry (Organ. Chemie), P. Atkins, S. Zumdahl (Algemene chemie), D. Voet, L. Stryer, C. Mathews (Biochemie) en D. Skoog and D. West, D. Harris (Anal. Chemie) e.a.

Studenten die om een of andere reden nog niet geslaagd zijn voor een van de chemievakken en dit hebben meegenomen naar het volgend academiejaar (wegens ziekte, inadequate humanioravoorbereiding ...) krijgen opnieuw een reële slaagkans. Indien nodig wordt ook de basiskennis bijgewerkt. Om de kennis opgedaan in de bijles te evalueren zijn op vraag van de student passende testen ter beschikking.

Voor humaniorastudenten en middenjurystudenten

Alle humaniorastudenten, ook zij die zich voorbereiden voor de middenjury of zij die terugkeren naar het onderwijs na een lange afwezigheid, zijn welkom. Ook wanneer de basis onvoldoende is bij het veranderen naar een meer wetenschappelijke richting. Veel studiemateriaal om het inzicht in de chemie te verbeteren, bv. Molecuulmodellen zijn ter beschikking.

Voor studenten die deelnemen aan het ingangsexamen Arts-Tandarts

Het examen gaat door in Juli/Augustus 2017. Recente referenties van 2016 van studenten zijn ter beschikking op eenvoudige aanvraag. De resultaten wijzen uit dat iemand die er op tijd aan begint en een gans jaar aan de voorbereiding werkt de meeste kansen heeft. Een zelfgeschreven cursus is ter beschikking. Na deze cursus, die vooral aanstuurt op meer inzicht, moet de student in staat zijn de meest diverse oefeningen correct en snel op te lossen.

Coaching voor de vakken fysica en wiskunde door een collega kan ook worden georganiseerd. Een kort CV wordt gegeven op blz 2 van deze website.

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WERKING, DE PRIJS, DE BESCHIKBAARHEID, DE LOCATIE EN SUCCESVOLLE REFERENTIES: CONTACTEER VRIJBLIJVEND MET VERMELDING VAN UW TEL/GSM NUMMER VIA CONTACTFORMULIER.

Chris Van den Berghe, Prof. dr.
GSM: 0485 988 336 (7/7)
E-mail: chrisvdberghe@scarlet.be
Ondernemingsnummer: 0867159016

CONTACT

Reden:
Naam:
Universiteit:
Studierichting en studiejaar:
Cursus:
Academiejaar:
E-mail:
Telefoon:
GSM:
Gewenste startdatum en/of periode:
Bericht:

Opmerking: Na de ontvangst van het volledig ingevulde contactformulier zal zo spoedig mogelijk contact met de kandia(a)t(e) worden opgenomen. Gelieve bereikbaar te blijven.